FOSSEE Recruitment 2019

Last updated on: 07 March 2019

Advertisement No. D-34/P(11)18-19

SR. NoDesignationName
1
P(11-1)
Vishnu Easwaran
2Pratik J Bhosle
3Mayuri Hemant
4Harsha Priyanka
5
P(11-2)
Rushal Patil
6Vedant Kamalaskar
7Manas
8Ritu Goel
9P(11-3)Rashmi Ranjan Patankar
10
P(11-8)
Gloria nandihal
11Saurabh Bansode
12P(11-9)Sudhakar Kumar
13
P(11-10)
Sunil Shetye
14Smita Wangikar
15
P(11-12)
Sourabh Das
16Ajmal Babu
17
P(11-13)
Yash Nandraj
18Kumari Anjali
19P(11-14)Ankit R. Javalkar
20
P(11-15)
Anand Swaroop
21Darshan V
22P(11-16)Sathish Kanniapan
23P(11-17)Anuroop S. Bansode
24P(11-18)Akash Raosaheb
25P(11-22)Rahul A S
26P(11-21)Sai Kiran